All on 6

All on 6

190.000.000 

All on 4

All on 4

150.000.000 

Răng sứ trên Implant

Sứ Lava Plus (BH 15 năm)

11.000.000 

Răng sứ trên Implant

Sứ Cercon HT (BH 15 năm)

7.500.000 

Răng sứ trên Implant

Sứ Zirconia (BH 10 năm)

4.500.000 

Răng sứ trên Implant

Sứ Titan (BH 7 năm)

3.000.000 

Trụ Implant + Abutment

Nobel Biocare (BH trọn đời)

26.900.000 

Trụ Implant + Abutment

Neodent

38.900.000 

Trụ Implant + Abutment

Dentium Superline (Bh trọn đời)

17.900.000 

Trụ Implant + Abutment

Yes Biotech (BH 4 năm)

9.900.000 
-45%

Các dịch vụ của Apec

Trồng Răng Implant

3.100.000