Mặt dán sứ Veneer

Veneer Zirconia (BH 7 năm)

6.000.000 

Răng sứ toàn phần

Inlay/Onlay Zirconia (Cad/Cam)

4.000.000 
6.900.000 

Răng sứ cao cấp

Răng sứ Lisi (BH 20 năm)

12.000.000 
-50%

Các dịch vụ của Apec

Bọc răng sứ thẩm mỹ

1.000.000